Rada Starszych Bractwa

 
Członkowie Rady Starszych Bractwa > kadencja 2018-2022


Hetman   - Prezes Zarządu

Robert Bugla


 Strażnik Honoru i Tradycji - I vice Prezes

Józef Klink


Mistrz Ceremoniału  - II vice Prezes

Lech Gęborski


Strażnik Pergaminu       -  Sekretarz

Marek Kurek


Strażnik Skarbu         -  Skarbnik

Grzegorz Piksa


Strażnik Broni         -  Strzelmistrz

Marek Twardawa


Koordynator Zadań   -  Członek Zarządu

Piotr Kurek


Chorąży Bractwa   -  Członek Zarządu

Michał Okrasiński 


Koordynator Zadań-  Członek Zarządu

Marek Schweitzer