Poczet Królów Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

 
                         Rada Królewska A.D. 2017

                   

      I Rycerz                               Król Kurkowy                           II Rycerz

Marek Schweitzer                     Marek Twardawa                  Aleksander Rduch


 
                           Rada Królewska A.D. 2016

                   

          I Rycerz                            Król Kurkowy                        II Rycerz

      Lech Gęborski                     Zbigniew Czakon                    Józef Klink


 

                              Rada Królewska A.D. 2015
                          

                   

         I Rycerz                              Król Kurkowy                          II Rycerz

   Aleksander Rduch                  Krzysztof Urbańczyk                 Marek Kurek


 
                            Rada Królewska A.D. 2014

                   

       I Rycerz                                Król Kurkowy                             II Rycerz

   Marek Twardawa                         Stefan Zaik                          Marek Schweitzer


                    
                            Rada Królewska A.D. 2013
              

         I Rycerz                               Król Kurkowy                         II Rycerz

       Piotr Kurek                           Marek Harczuk                   Adolf Siemaszkiewicz


                               Rada Królewska A.D. 2012

                 

       I Rycerz                           Król Kurkowy                               II Rycerz

    Sławomir Sikora                       Józef Klink                           Dariusz Szulik


                                         Rada Królewska A.D. 2011

                 

        I Rycerz                             Król Kurkowy                           II Rycerz

       Jerzy Miś                           Sławomir Sikora                      Piotr Kurek


                                    Rada Królewska A.D. 2010

                 

        I Rycerz                             Król Kurkowy                          II Rycerz

       Piotr Kurek                     Adolf Siemaszkiewicz              Zbigniew Czekon


                                      Rada Królewska A.D. 2009

                 

        I Rycerz                             Król Kurkowy                          II Rycerz

       Jerzy Miś                           Marek Uszacki                      Lech Gęborski


                                      Rada Królewska A.D. 2008

                 

        I Rycerz                             Król Kurkowy                       II Rycerz

     Lech Gęborski                       Marek Harczuk                     Jerzy Miś


                                     Rada Królewska A.D. 2007

                 

         I Rycerz                            Król Kurkowy                         II Rycerz

     Sławomir Sikora                      Piotr Kurek                       Zbigniew Pacia


                                    Rada Królewska A.D. 2006

                 

         I Rycerz                            Król Kurkowy                       II Rycerz

        Piotr Kurek                           Jerzy Miś                      Julian Mierzwiński


                                Rada Królewska A.D. 2005

                    

         I Rycerz                            Król Kurkowy                      II Rycerz

  Adolf Siemaszkiewicz                 Bogdan Górak                    Jerzy Miś


                               Rada Królewska A.D. 2004

                 

        I Rycerz                               Król Kurkowy                         II Rycerz

      Piotr Kurek                           Zbigniew Pacia                    Marek Harczuk


                              Rada Królewska A.D. 2003

                       

        I Rycerz                             Król Kurkowy                         II Rycerz

 Adolf Siemaszkiewicz               Piotr Szczyrbowski                    Jerzy Miś


                               Rada Królewska A.D. 2002

                 

         I Rycerz                             Król Kurkowy                         II Rycerz

    Władysław Szafoni                  Leszek Maryański            Adolf siemaszkiewicz


                        Rada Królewska A.D. 2001

                  

          I Rycerz                           Król Kurkowy                           II Rycerz

 Władysław Szafoni                     Wincenty Klyta                   Lucjan Mierzwiński


                       Rada Królewska A.D. 2000

                 

          I Rycerz                             Król Kurkowy                       II Rycerz

   Adam Kaczmarczyk               Adolf Siemaszkiewicz                Jerzy Miś


                           Rada Królewska A.D. 1999

               

         I Rycerz                             Król Kurkowy                         II Rycerz

     Roman Czapek                       Lech Gęborski                      Leon Starzyczny


                         Rada Królewska A.D. 1998

                

        I Rycerz                             Król Kurkowy                       II Rycerz

   Roman Czapek                      Adolf Siemaszkiewicz           Lech Gęborski


 

 cdn