SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Rada Starszych Bractwa ustaliła wysokość składki członkowskiej na rok 2018
                                               

                                    

  1.  Ustalono wysokość składki członkowskiej na 2018 r. w kwocie 240,-zł             
  2.  Termin płatności składki do końca marca 2018 r.
  3.  Studenci i osoby uczące się do 25 roku życia wysokość składki członkowskiej   wynosi 1zł/m
  4.  Wpisowe dla studentów i osób uczących się do 25 roku życia wynosi 120,-zł 
  5.  Członkowie BKMR po ukończeniu 75 roku życia płacą składkę w wysokości 50%
  6.  Wpisowe pozostaje bez zmian tj. wynosi 240,- zł