SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

  • Drukuj

 

Rada Starszych Bractwa ustaliła wysokość składki członkowskiej na rok 2019 :

  1. Wysokość składki członkowskiej na 2019 r. wynosi 260,00 zł  

  2. Termin płatności składki : do końca marca 2019 r

  3. Składka dla osób uczących się do 25 roku życia wynosi  1zł/m ( 12 złoty na rok )

  4. Wpisowe dla studentów i osób uczących się do 25 roku życia wynosi 120,00 zł 

  5. Członkowie BKMR po ukończeniu 75 roku życia płacą składkę w wysokości 50%

  6. Wpisowe pozostaje bez zmian tj. wynosi 240,- zł