DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE

Członkowie bractwa zgodnie ze złożonymi deklaracjami na dany rok

Ci którzy zechcą wsprzeć naszą działalność i pomogą zachować pamięć o dziedzictwie kulturowym Miasta Rybnika

 

Na konto

                         RAIFFEISEN POLBANK nr.konta 59 1750 0012 0000 0000 3205 0751