REZERWACJA STRZELNICY

   

UWAGA - OSOBY REZERWUJĄCE STRZELNICĘ KORZYSTAJĄ Z NIEJ TYLKO W CZASIE REZERWACJI.

W POZOSTAŁYM CZASIE ZE STRZELNICY KORZYSTAJĄ BRACIA KURKOWI CHOĆBY NIE BYLI UJĘCI W KALENDARZU .  

Kontakty

STRZELMISTRZ- GOSPODARZ STRZELNICY - MAREK TWARDAWA tel. 508 765 966

        PREZES    -     ROBET BUGLA                      tel. 791 021 553

        SKARBNIK -    GRZEGORZ PIKSA                 tel. 785 772 535