Strona Główna

SKŁADKI 2012

Uchwałą Zarządu Bractwa wysokość składki rocznej pozostała na niezmienionym poziomie 240 zł, z terminem płatności do 31 marca 2012.

 O wszelkie odstępstwa od opłaty ustalonej składki należy zwrócić się pisemnie do Zarządu Bractwa.

Zapraszam do działu "do pobrania".  Znajdują się tam zaproszenia, regulaminy, komunikaty i wyniki  spotkań czarnoprochowych.

Wielka Ława Bractwa

Z radością informuję, że mamy nową stronę, która powstała za sprawą dobrych ludzi, będzie tętniła życiem przekazując aktualne informacje dotyczące bractwa i jego inicjatyw.

Na początek pragnę przypomnieć o Walnym Zebraniu Członków zwołanym na dzień 16 marca 2012 godz. 18.00 w siedzibie rybnickiego Cechu Rzemiosł przy ul. Wysokiej nr15/17.

Obowiązuje gala mundurowa.

Praca na strzelnicy

W dwie kolejne soboty (tj. 16.07.2011 i 23.07.2011) potrzeba zaangażowania braci strzeleckiej miasta Rybnika w pracach na strzelnicy. W najbliższą sobotę (tj. 16.07) dowodził będzie brat Hetman. Do niego należy zgłaqszać się w sprawie pomocy i obecności na strzelnicy. Rozpoczęcie prac planowane jest na godzinę 16.00.

Nagroda dla Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

Kampania społeczna Motor Ratunkowy dla Rybnika, została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu Kampania społeczna 2010. Akcja zdobyła nagrodę w kategorii Inicjatywy Lokalne, w wysokości 2500 zł.