Strona Główna

KRÓL ELEKT 2012

Wielka Ława Bractwa ,na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 roku, zatwierdziła propozycję Rady Królewskiej desygnującej brata Józefa Klinka na Króla Elekta Rybnickiego Bractwa w roku 2012.

Vivat Król !!!

SKŁADKI 2012

Uchwałą Zarządu Bractwa wysokość składki rocznej pozostała na niezmienionym poziomie 240 zł, z terminem płatności do 31 marca 2012.

 O wszelkie odstępstwa od opłaty ustalonej składki należy zwrócić się pisemnie do Zarządu Bractwa.

Zapraszam do działu "do pobrania".  Znajdują się tam zaproszenia, regulaminy, komunikaty i wyniki  spotkań czarnoprochowych.

Wielka Ława Bractwa

Z radością informuję, że mamy nową stronę, która powstała za sprawą dobrych ludzi, będzie tętniła życiem przekazując aktualne informacje dotyczące bractwa i jego inicjatyw.

Na początek pragnę przypomnieć o Walnym Zebraniu Członków zwołanym na dzień 16 marca 2012 godz. 18.00 w siedzibie rybnickiego Cechu Rzemiosł przy ul. Wysokiej nr15/17.

Obowiązuje gala mundurowa.

Praca na strzelnicy

W dwie kolejne soboty (tj. 16.07.2011 i 23.07.2011) potrzeba zaangażowania braci strzeleckiej miasta Rybnika w pracach na strzelnicy. W najbliższą sobotę (tj. 16.07) dowodził będzie brat Hetman. Do niego należy zgłaqszać się w sprawie pomocy i obecności na strzelnicy. Rozpoczęcie prac planowane jest na godzinę 16.00.