Strona Główna

GŁOGOWIECKI STRZELEC

Szanowne siostry i bracia z Rybnika ! Zacne Siostry i Bracia z Głogówka zaprosili nas na zawody strzeleckie:

   1 Głogowiecki Strzelec

   2 Strzelanie do kura

   3 Strzelanie charytatywne

   4 Strzelanie Hetmanów z procy

Regulaminy zawodów oraz szczegóły w zakładce Zaproszono Nas

WESOŁYCH ŚWIĄT !!

ALERT HETMAŃSKI !!!

Wzywam wszystkich do uczestnictwa w pracach porządkowych i naprawczych na strzelnicy brackiej w Jejkowicach w dniach 31.03.2017 i 01.04. 2017 od godziny 11:00.Dobrze uzbroić się w piły łopaty grabie i inne potrzebne narzędzia.

WYRAZY WSPÓŁCZUCIASzanowny Bracie Adolfie

Wobec ciosu, który spadł na szanownego brata niełatwo znaleźć słowa pociechy.

Można jedynie życzyć sił zniesienia bólu po utracie żony ,który tylko czas może załagodzić.

Proszę przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia