Strona Główna

Spotkanie opłatkowe

W czwartek 29 grudnia na naszej strzelnicy pneumatycznej odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z pierwszym Brackim Turniejem z broni pneumatycznej - pistolet.Udział wzięło 20 uczestników spotkania. Najlepszy wynik uzyskał brat Marek Harczuk z wynikiem 39 punktów, drugie miejsce zdobył Aleksander Rduch, a trzeci był Jerzy Miś.

Zwycięzcom gratulujemy. 

WESOŁYCH ŚWIĄT !

BRACKA STRZELNICA PNEUMATYCZA - OTWARTA

2 grudnia 2016 roku, w dniu święto Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - dalej ZST - czule nazywanego „tyglem”, Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika oddało do użytku strzelnicę pneumatyczną. Strzelnica pneumatyczna, to efekt porozumienia pomiędzy Bractwem a ZST. Bractwo pomieszczenie udostępnione przez ZST wyremontowało, wyposażyło w karabiny i pistolety pneumatyczne, w transportery tarcz,

a także w stosowne oświetlenie. Nasze działania były wsparte pomocą Urzędu Miasta Rybnika.

Nowy obiekt sportowy Rybnika ma służyć wszystkim mieszkańcom ziemi rybnickiej którzy chcą poszukać w sobie talentów w sztuce strzeleckiej, szczególnie zaś, skierowany jest do młodych ludzi poszukujących swojego miejsca w realizacji swoich potrzeb i pasji.

Strzelnica posiada 5 stanowisk strzeleckich – docelowo 7 –  przygotowanych profesjonalnie do treningów i zawodów sportowych, oraz zaplecze do zajęć teoretycznych.

Zajęcia prowadzić będą braccy trenerzy i instruktorzy strzelectwa sportowego.

Plan użytkowania strzelnicy zostanie opracowany do końca roku 2016 i od roku następnego powinna ona funkcjonować w pełnym zakresie.

Pełna informacja, opublikowana zostanie na stronie bractwa.

 

Na uroczystość otwarcia strzelnicy, brackie zaproszenie przyjęli:

 

Prezydent miasta Rybnika

-

Piotr Kuczera

Przewodniczący Rady Miasta Rybnika

-

Jan Mura

Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Rybnika

-

Wojciech Kiljańczyk

Wicestarosta Rybnickiego Powiatu Ziemskiego

-

Marek Profaska

Komendant WKU Rybnik

-

Andrzej Sygulski

Prezes Związku Piłsudczyków oddz. Rybnik

-

Tadeusz Dłużyński

Hetman Okręgu Śląskiego ZSBK RP

-

Tadeusz Żyła

Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

-

Krzysztof Rymski

Przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie Rybnika

-

Marek Pietras

 

Świadkami zdarzenia byli również liczni goście zaproszeni przez naszych partnerów z ZST, oraz liczni przedstawiciele regionalnych mediów.

 

Otwarcie zapoczątkowało przecięcie wstęgi którego dokonali:

 

Dyrektor ZST

-

Grażyna Kohut

Hetman Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

-

Lech Gęborski

Prezydent Miasta Rybnika

-

Piotr Kuczera

 

po czym, zgodnie z ceremoniałem brackim, rozwinięto znaki i barwy brackie i odegrano hymn Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.

W następnej kolejności Hetman rybnickiego Bractwa przywitał gości, po czym przedstawił cele powołania do życia strzelnicy. Wypowiedź Hetmana uzupełniła Pani Dyrektor Grażyna Kohut, podsumował zaś wszystko Prezydent Miasta Piotr Kuczera, żartobliwie przestrzegając przed celowaniem w herb Rybnika.

Hetman – równie żartobliwie – zapewnił, że strzał w herb byłby „finansowym strzałem w stopę sprawcy”

Kolejnym elementem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ZST a Bractwem.

Sens współpracy zawarty jest w preambule sformułowanej w tej treści, która brzmi:

 

„Zespół Szkół Technicznych w Rybniku oraz Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika w trosce 

o zachowanie tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego związanego z Ziemią Rybnicką postanawia zawrzeć porozumienie na mocy którego, sygnatariusze niniejszego dokumentu zobowiązują się do współpracy na rzecz propagowania historii, kultury oraz zwyczajów tej Ziemi, zobowiązują się do pielęgnowania uczuć patriotycznych oraz krzewienia kultury fizycznej. Porozumienie to będzie podstawą organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowym, edukacyjnym bądź też integracyjnym. Sygnatariusze porozumienia wyrażają chęć współdziałania na rzecz lokalnej społeczności na wszystkich możliwych płaszczyznach życia społecznego”

 

Elementem kończącym uroczystość – zgodnie z tradycją bracką – były strzały honorowe.

Kto strzelał i z jakim skutkiem ?? chcesz wiedzieć, przyjdź do nas.

 

Jak wspomniałem, byliśmy również uczestnikami przezacnej uroczystości w ZST, święta „tygla”

Nieprzeciętni uczniowie są „solą” tej szkoły za co gratulujemy dyrekcji  i gronu pedagogicznemu. To młodzi i piękni ludzie pełni pasji.

Oby tak dalej.

 

Wszystkich, którzy czują „chemię” z naszymi działaniami, serdecznie zapraszam do współpracy.

Zatem, do zobaczenia i jeszcze jedno. Zdjęcia udostępniło nam archiwum ZST.    Dziękujemy

ZAPROSZENIE DO PSZCZYNY

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie serdecznie zaprasza w sobotę 22.10.2016 na godzinę 10-tą na zawody zamykające sezon strzelecki Okręgu Śląskiego KBS RP w 2016 roku z udziałem obserwatora  PZSS, które odbędzie się na strzelnicy brackiej w Pszczynie przy ulicy Katowickiej 70. Oficjalne otwarcie zawodów o godzinie 11:00