Strona Główna

ALERT HETMAŃSKI !!!

Wzywam wszystkich do uczestnictwa w pracach porządkowych i naprawczych na strzelnicy brackiej w Jejkowicach w dniach 31.03.2017 i 01.04. 2017 od godziny 11:00.Dobrze uzbroić się w piły łopaty grabie i inne potrzebne narzędzia.

WYRAZY WSPÓŁCZUCIASzanowny Bracie Adolfie

Wobec ciosu, który spadł na szanownego brata niełatwo znaleźć słowa pociechy.

Można jedynie życzyć sił zniesienia bólu po utracie żony ,który tylko czas może załagodzić.

Proszę przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia

Spotkanie opłatkowe

W czwartek 29 grudnia na naszej strzelnicy pneumatycznej odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z pierwszym Brackim Turniejem z broni pneumatycznej - pistolet.Udział wzięło 20 uczestników spotkania. Najlepszy wynik uzyskał brat Marek Harczuk z wynikiem 39 punktów, drugie miejsce zdobył Aleksander Rduch, a trzeci był Jerzy Miś.

Zwycięzcom gratulujemy. 

WESOŁYCH ŚWIĄT !